Info

Hieronder volgen enkele bepalingen die voor u van belang (kunnen) zijn.

LESGELD:
€62,- per maand (10x, juli en augustus niet)
Dit bedrag is exclusief lesmateriaal. Voor lesgeld wordt de 1ste van de maand een betaalverzoek gestuurd. U betaalt dus vooruit.

VERZUIM:
Bij ziekte of andere vormen van verzuim wordt geen lesgeld in mindering gebracht.
De door mij verzuimde lessen worden niet doorberekend, maar kunnen eventueel worden ingehaald op een ander tijdstip.

OPZEGTERMIJN:
1 maand.

VOORSPEELAVOND:
Bij voldoende belangstelling wordt 1 keer per jaar een voorspeelavond georganiseerd.

Na de zomervakantie 2021 beginnen de lessen op wo 1 september weer.

GEEN LES OP ONDERSTAANDE DATA:
28 en 29 september 2021 (Rodermarkt)
16 t/m 24 oktober 2021(Herfstvakantie)
25 december 2021 t/m 9 januari 2022 (Kerstvakantie)
19 t/m 27 februari 2022 (Voorjaarsvakantie)
15 t/m 18 april 2022 (Paasweekend )
27 april 2022 (Koningsdag)
30 april t/m 8 mei 2022 (Meivakantie)
26 en 27 mei 2022 (Hemelvaart)
4 t/m 12 juni 2022 (Pinkstervakantie)
Juli en augustus 2022 (Zomervakantie)